Sietske damstra orthopedagoog / levenscounselor

Spiritueel en Bewust Ouderschap

We leven in een chaotische tijd, waarin het voor ouders niet makkelijk is om te weten of ze het "goed" doen in de opvoeding van hun kind(eren).

Vroeger leek het allemaal veel overzichtelijker, makkelijker en natuurlijker te gaan. Echter elke tijd kent zijn belemmeringen en beperkingen. Onze tijd is er een van heel veel kennis, rationaliteit en materialisme aan de ene kant en een toenemende interesse in spiritualiteit, eigenheid en openheid aan de andere kant.

 

Wat ik erg graag zou willen is dat alle ouders die er aan toe zijn, te helpen bij het ontwikkelen van bewustzijn en inzicht van zichzelf en hun partner, zodat ze ander gedrag kunnen toepassen, die meer recht doet aan de ontwikkeling van hun kind(eren). 

 

Kinderen worden geboren als liefde,  ze bestaan uit witte energie en tijdens de opvoeding willen we hen zoveel mogelijk deze liefde en witte energie laten behouden. Bedenk wat dit voor de aarde en de mensheid zou doen, als we steeds meer en meer van deze kinderen zouden hebben!